List of active policies

Name Type User consent
Veri Politikası Site policy All users

Summary

E-Ders Sistemi Veri Politikası

Full policy

E-ders sistemi tarafından tutulan veriler, adınızı, e-posta adresinizi, kullanıcı adınızı  ve Sınıf, Şube ve ders bilgileriniz gibi Okul bilgilerinizi içerir.

E-ders sistemi günlükleri, derse özel bilgilerin görüntülenme ve / veya güncellendiği tarih, saat, erişimin yapıldığı makinenin adresi, tarayıcı kimlik bilgileri ve atıf yapan web sayfası. Kayıtlar halka açık hale getirilebilecek özet istatistikler oluşturmak için kullanılır. Özet istatistikler kişisel verileri içermez.

Sohbet odaları ve tartışma forumlarına katkılar, kaynakların mülkiyeti, ödev / dosya gönderimleri, metin eşleştirme puanları ve diğer E-ders sistemi tabanlı etkinliklere katılım kanıtı dahil olmak üzere derslere katkılar hakkında bilgiler E-ders sistemi içinde tutulur.

Notlar, geri bildirim yorumları, puanlar, tamamlama verileri, erişim hakları ve grup üyeliği dahil olmak üzere kullanıcılarla ilgili bilgi ve veriler de kaydedilir.

Ek kişisel veriler, bireysel kurslar içerisinde, kursa yüklenen belgeler / kaynaklar içinde veya kurs içindeki aktiviteler içinde tutulabilir. Şahıslar tarafından kişisel kapasitede sunulan sohbet odalarına ve tartışma forumlarına yapılan katkılardan başka, kurs sahipleri bu tür kurslara yüklenebilecek bilgilerden sorumludur.

Bu veriler kayıtlı kişiler okulumuzdan ayrılana kadar tutulur.

--------------------------------------------

Data held by E-ders System includes your name, email address, username (crsid or email address) and your School information, such as your College, Department and course information. 

E-ders System logs contain detailed information about user activity within each course, including the date and time of when course-specific information was viewed and/or updated, the address of the machine from which the access was made, the browser identification information and information about the referring web page. Logs are used to create summary statistics which may be made publicly available. Summary statistics do not include personal data.

Information about contributions to courses, including contributions to chat rooms and discussion forums, ownership of resources, assignment/file submissions, text matching scores and evidence of participation in other E-ders System-based activities is held within the E-ders System. 

Information and data related to users, including grades, feedback comments, scores, completion data, access rights and group membership is also recorded. 

Additional personal data may be held within individual courses, either within documents/resources uploaded to the course, or within activities within the course. Other than contributions to chat rooms and discussion forums which are submitted by individuals in a personal capacity, course maintainers are responsible for the information held about you that may be uploaded onto such courses.

This data is kept until the registered persons leave our school.