Bu derste okulumuzda kurulması planlan TEDNOKENT için çalışmalar yapılacaktır.